Medewerker groenonderhoud

Het onderhoud van de accommodatie hoort tot de werkzaamheden van de vereniging. Besloten is het onderhoud op te splitsen in hapklare werkzaamheden zodat iedereen een bepaald werkveld heeft. Het groenonderhoud vindt met name plaats in het groeiseizoen. Tot de werkzaamheden horen: maaien van het gras rondom het middenveld, onkruid verwijderen, kanten bijwerken, groenborders in toom houden.

Van u wordt verwacht, afhankelijk van de tijd die u kunt spenderen aan het onderhoud een deel van de werkzaamheden uit te voeren en op regelmatige basis controle werkzaamheden te verrichten. Daarnaast kan op aanvraag van een wedstrijdleider extra werkzaamheden gevraagd worden in verband met geplande wedstrijden.    

Graag ook aangeven of u bereid bent om  naast de hier genoemde werkzaamheden ook andere hand en spandiensten te verrichten.    

De werkzaamheden kunnen zowel individueeel als in groepsverband uitgevoerd worden.

Reageer