Klusdag Scheldesport

200_klus_2.JPG

NLdoet 2016

Op zaterdag 12 maart 2016 houdt Atletiekvereniging Scheldesport de jaarlijkse klusdag; het Oranjefonds subsidieert deze dag (de grootste vrijwilligersactie van Nederland), onder de naam NLdoet.

Atletiekvereniging Scheldesport komt in aanmerking voor subsidie: 'Gereedmaken accommodatie voor nieuw wedstrijdseizoen (verven, bestrating, schoonmaak)'.

Daar zijn wij heel blij mee. En dan nu: handen uit de mouwen op zaterdag 12 maart.

Het team Beheer & Accommodatie hoopt op veel medewerking!! U kunt zich opgeven: www.nldoet.nl

Zie ook graag het nieuwsbericht elders op de website (d.d. 26-01-2016)

 

Vrijwilliger worden ?

Er worden uiteraard niet alleen op de klusdagen, maar het gehele jaar door werkzaamheden op en aan onze accommodatie en materialen door de vrijwilligers van Beheer en Accommodatie uitgevoerd. Ook verlenen zij ondersteuning bij de wedstrijden van onze vereniging. Kortom leuk en dankbaar werk !

Indien u zich ook wil inzetten voor onze club bent u van harte welkom.

Informeer hiernaar bij het bestuurslid Beheer en Accommodatie, Jacques Zaman, tel. 0115-621566

U kunt zich ook richten tot onze accommodatiebeheerder Ferdie de Klerk of onze materiaalbeheerder Leo Kayser.

200_klus_1.JPG